Organisatie

Even voorstellen!

Gerard Hendriksen bedacht in 2019 dat Burgum een dorpsquiz moest hebben. Een spel voor grote groepen mensen. Waar gezelligheid voorop staat, maar waar je ook nog wat van kunt leren. De eerste editie was er in 2022. Het werd een succes. Daarom komt er een nieuwe editie. Door privéomstandigheden moet Anno Westra het team verlaten. Twee nieuwe leden doen hun intrede, namelijk Gerrit Zandbergen en Martijn Kingma.

Voor de editie 2023 hebben de volgende personen zitting in de organisatie van Doarpskwis Burgum:

Gerrit Zandbergenvoorzitter
Gerard Hendriksenvicevoorzitter en sponsoring
Yannick de Vriessponsoring en adviseur
Marjan Timmerpenningmeester en secretaris
Didi Boskmacommunicatie en pr
Simon Bosmasocial media
Siebe Siebengadenktank
Richard Pruisdenktank en notulist
Roelien Dijkstradenktank en notulist
Martijn Kingmadenktank

Denktank Doarpskwis Burgum

Voor het verzinnen van alle verrassende vragen, onmogelijke opdrachten en waanzinnige weetjes is er natuurlijk een denktank opgericht!

Voor de eerste editie hadden we drie leden. Voor de editie in 2023 is er een vragenbedenker toegevoegd. Naast de vier genoemde denktankleden, leveren ook de andere leden van het team af en toe vragen aan.
De leukste vragen en opdrachten komen weer voorbij.

Bereid je voor op een unieke, creatieve en hilarische avond!
Wij doen dat zeker ook!!